ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Program "Bezpieczna+"

Od września do grudnia 2017r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni uczestniczyła w programie „Bezpieczna+”. Jest to rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2017 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”. W ramach programu we wrześniu zorganizowaliśmy Happening dla całej społeczności Jaworzni pod hasłem: „Szkoła i Rodzina razem się trzyma” a w październiku i listopadzie odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV - VII, rodziców i nauczycieli z zakresu agresji i przemocy, bezpieczeństwa w sieci oraz warsztaty kształtujące umiejętności społeczne w klasach I - III. Warsztaty prowadzili: mgr Dorota Słapek i mgr Łukasz Kołomański z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kielcach.  Relacje ze wszystkich działań w szkole znajdują się w zakładce Aktualności roku szkolnego 2017/2018. Zapraszamy do lektury.