ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Galeria zdjęć

Nowa pracownia
edukacyjna w naszej szkole

Nowoczesna pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej powstała w naszej szkole w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii". Została ona wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne z czterech zakresów: ochrony powietrza atmosferycznego i energii odnawialnej, ochrony wód, ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz pomiarów i badań przyrodniczych. Dzięki projektowi mogliśmy zakupić nowoczesne narzędzia, między innymi: miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły posiadający możliwość zamieszczania jego odczytów na stronie internetowej szkoły, maseczki antysmogowe z filtrem oraz filmy, plansze, plakaty, gry edukacyjne o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza i odnawialnymi źródłami energii. Mamy też zestawy do badania powietrza, modele pokazujące zasadę działania turbiny wodnej, ogniwa wodorowego i fotowoltaicznego, energii słonecznej, czy bio-energii. Z zakresu ochrony wody i gleby pracownia zyskała również szereg pakietów i zestawów doświadczalnych. Zakupione zostały nowe meble, ławki i krzesła, a dwoje nauczycieli odbyło specjalne przeszkolenie w tym zakresie.

Dnia 18 września podczas uroczystego otwarcia uczniowie naszej szkoły zaprezentowali ciekawe doświadczenia, a na ekologiczne pytania odpowiadali wraz z nimi zaproszeni goście. Wśród nich był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ryszard Gliwiński. Zakupione pomoce przysłużą się uczniom między innymi do poznania działania ogniw fotowoltaicznych oraz odnawialnych źródeł energii. Będą mogli także zbadać różne parametry wody i gleby. Dzięki prowadzonym w tej pracowni doświadczeniom zdecydowanie łatwiej uczniowie będą przyswajali wiedzę z zakresu ekologii, fizyki i chemii. Uczniowie i rodzice kwiatami podziękowali za wsparcie wójtowi Zbigniewowi Piątkowi oraz prezesowi WFOŚ, Ryszardowi Gliwińskiemu.

Wszystkie działania wynikające z realizacji programu pracowni ekologiczno - przyrodniczej będą umieszczane w Aktualnościach szkoły roku 2018/2019