Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania

    i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej

kształcenia ogólnego”

W naszej szkole od 3 października 2011 roku odbywają się zajęcia w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Dzieci pracują w kilku grupach do których zostały zakwalifikowane po indywidualnych diagnozach.

Wyrównują swoje szanse w:

¨ Zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

¨ Zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Rozwijają swoje zainteresowania w zajęciach przyrodniczo - matematycznych. Biorą udział w zajęciach z logopedii       i gimnastyki korekcyjnej.

 

Dnia 24 kwietnia 2012r uczniowie klas I - II wraz z wychowawcami wybrali się na Rajd „Obserwatorów przyrody” w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie przeszli trasę Jaworznia Szkoła - Łaziska przez Rezerwat Przyrody „Moczydło” - Jaworznia Zagórze - Jaworznia Szkoła. Uczniowie w trakcie rajdu zmagali się z zadaniami takimi jak: mierzenie obwodów drzew, rozróżnianie drzew po korze, rozpoznawanie roślin chronionych, mierzenie prędkości wiatru wiatromierzem, zadania z lupami, obserwacje gniazd ptasich przez lornetki. Uczniowie z radością i zadowoleniem wrócili z rajdu zapisując na końcu swoje obserwacje.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Projekt 
Comenius Regio

W latach 2010- 2012 Urząd Gminy w Piekoszowie, Biblioteka Publiczna w Piekoszowie oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaworzni w porozumieniu z podobnymi instytucjami z Łotwy (Ulbroka) realizują projekt COMENIUS REGIOA book is our friend- developing Reading Education between adults and students”. Środki do realizacji zadań przeznaczone są z funduszy Unii Europejskiej. Autorkami są pani Magdalena Wołowiec i Dorota Zapała, które zaprosiły do współpracy nauczycielki poznane w ramach zakończonego obecnie projektu "History by stories". Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się im zachęcić do działań edukacyjnych pozostałe instytucje. W realizację zadań aktywnie i chętnie włączyli się nauczyciele Gimnazjum, SP i pracownicy Biblioteki z Piekoszowa. Projekt dotyczy rozwijania czytelnictwa wśród uczniów i dorosłych mieszkańców obu regionów Polski i Łotwy. W jego ramach upowszechniana będzie znajomość literatury polskiej, łotewskiej i europejskiej oraz usprawnione zostaną umiejętności językowe i komunikacyjne. Biblioteki i szkoły popularyzują czytelnictwo poprzez organizowanie Dni Książki, Dni Pięknego Czytania, wystawy prac artystycznych, udział w kursach szybkiego czytania i szkoleniach z zakresu zwiększania motywacji do czytania książek. Wydana zostanie publikacja dotycząca metod popularyzowania książki w obu regionach. Ważne jest również to ,iż biblioteki szkolne i publiczne systematycznie doposażone są w atrakcyjne dzieła literatury pięknej, nie tylko w postaci książek, ale także płyt CD, audiobooków oraz w czasopisma.
Tworzone są ponadto interesujące multimedialne kąciki czytelnicze w szkołach i bibliotekach. Pracownicy współpracujących ze sobą instytucji odbywają wzajemne wizyty w celu poznawania kultury, oświaty oraz rozważania problematyki rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie oraz popularyzacji narodowej i europejskiej literatury wzrośnie motywacja mieszkańców obu regionów Europy do czytania książek.

SZKOLENIE COMENIUS REGIO

10 stycznia 2011r. odbyło się szkolenie w ramach realizowanego projektu Comenius Regio poświęcone metodom rozwijającym edukację czytelniczą wśród dzieci i dorosłych. Szkolenie przygotowała i prowadziła pani Lidia Pasich ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.

W ramach projektu zakupiono książki i czasopisma do szkolnej biblioteki, a także zaplanowano wizytę delegacji partnerów z Łotwy na przełomie marca i kwietnia 2011r.

7 kwietnia 2011r. rozpoczęła się w naszej szkle konferencja projektu Comenius Regio, w której oprócz przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Piekoszowie wzięła udział delegacja z Łotwy. Część uczestników konferencji była nam znana, ponieważ współpracowaliśmy z łotewską szkołą w poprzednim projekcie.

Inauguracją konferencji była uroczysta akademia poświęcona czytaniu książek, podczas której uczniowie recytowali wiersze, śpiewali i tańczyli. Największy aplauz wzbudził występ najmłodszych dzieci- pierwszaczki zaśpiewały skoczną piosenkę w języku angielskim. Równie gorącymi brawami nagrodzono tańce narodowe - krakowiaczka w wykonaniu klas czwartych oraz poloneza w wykonaniu najstarszych gimnazjalistów. Zespołowe występy i tańce przeplatane były piosenkami w wykonaniu solistek z klasy VIa.

Na zakończenie występu każdy z gości otrzymał kwiaty w naszych barwach narodowych - białe i czerwone bibułowe goździki. Prawdziwym zaskoczeniem dla wszystkich były podziękowania za wspaniały występ wygłoszone po polsku przez jedną z łotewskich nauczycielek.

 

COMENIUS REGIO - GOŚCIE Z ŁOTWY

WIZYTA NA ŁOTWIE

W ramach projektu Comenius Regio zostaliśmy zaproszeni na Łotwę, gdzie przybyliśmy 25 sierpnia 2011r. W skład delegacji wchodziło 12 osób: 6 przedstawicieli Urzędu Gminy Piekoszów pod przewodnictwem Pana Wójta oraz 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworzni z Panią Dyrektor na czele. Wakacyjny czas sprzyja zwiedzaniu. Nasi projektowi partnerzy zaplanowali dla nas turystyczne atrakcje. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Rygę – stolicę Łotwy. Zabytki tego pięknego miasta podobały się wszystkim. Pani przewodnik opowiadała bardzo barwnie o pomnikach, zwyczajach i architekturze Rygi. Nie przyjechaliśmy jednak na Łotwę w celach turystycznych. Naszym głównym celem było zaprezentowanie zrealizowanych działań w ramach projektu Comenius Regio. Wczesnym popołudniem udaliśmy się do szkoły w Ulbroka, która jest bardzo nowoczesną placówką z licznymi klasopracowniami, salą teatralną i basenem. W jednej z sal spotkaliśmy się na konferencji z naszymi łotewskimi partnerami, aby omówić i przedstawić działania, jakie udało nam się zrealizować. Każda ze stron projektu przygotowała materiały w formie prezentacji multimedialnych opowiadające o zrealizowanych pomysłach. Kolejny dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu zabytkowych miejsc. Odwiedziliśmy znane miasta: Siguldę i Cesis, podziwialiśmy piękne widoki, skansen i park. Zwiedzanie zakończyliśmy późnym popołudniem. W drodze powrotnej mieliśmy okazję oglądać budowę budynku biblioteki państwowej w Rydze.

WIECZOREK LITERATURY EUROPEJSKIEJ

Wszyscy uczniowie zapamiętali sympatyczne i pełne atrakcji spotkanie, które odbyło się w zeszłym roku szkolnym z gośćmi z Łotwy. Czytaliśmy wtedy przy blasku świec wiersze i fragmenty prozy w języku angielskim, rosyjskim i polskim- promując czytelnictwo w środowisku lokalnym. Następnie wspólnie spożywaliśmy przygotowane przez nauczycieli tradycyjne polskie potrawy. Chcąc przeżyć jeszcze raz miłą przygodę z książką zorganizowaliśmy po raz kolejny w grudniu 2011r Wieczorek Literatury Europejskiej. Nauczycielki ( p. Anna Bartusiak, p. Magdalena Wołowiec, p. Renata Masternak) wspólnie z uczennicami klasy III przygotowały gazetkę promująca czytelnictwo i w zacisznej, spokojnej atmosferze, na tle piosenek Marka Grechuty czytały ulubione wiersze, a przedział literacki zaprezentowanych utworów był bardzo szeroki- bo znalazło się miejsce dla twórczości Jana Pawła II i Ludwika Jerzego Kerna. „Kto czyta- żyje wielokrotnie”- mamy nadzieję, ze to hasło będzie towarzyszyć uczniom i nauczycielom przy dalszej realizacji zadań projektu COMENIUS- REGIO w naszej szkole.

 

Dnia 6 i 7 grudnia 2011r odbyły się w naszej szkole spotkania dla uczniów z pisarzem Dariuszem Rekoszem. Spotkania dotyczyły książek napisanych przez autora o tematyce przygodowo - kryminalnej. Następnie odbyły się warsztaty dla uczniów dotyczące książek i czytelnictwa prowadzone przez pracownice Gminnej Biblioteki w Piekoszowie, panie: Sylwię Urbańczyk i Katarzynę Gurak.

 

SPOTKANIE Z PISARZEM DARIUSZEM REKOSZEM

WYCIECZKA DO TOKARNI

Dnia 25 kwietnia 2012r uczniowie Szkoły Podstawowej byli na wycieczce w Muzeum Etnograficznym w Tokarni w ramach projektu Comenius Regio. Wycieczka trwała kilka godzin. Podziwialiśmy skansen w Tokarni z wielkim zauroczeniem.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni skupia zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego przeniesione z różnych miejscowości regionu świętokrzyskiego. Muzeum tworzy 38 obiektów rozmieszczonych w pięciu sektorach: małomiasteczkowym, wyżynnym, dworsko-folwarcznym, budownictwa świętokrzyskiego i terenów lessowych. Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku. Na terenie o powierzchni 65 ha zgromadzono 38 obiektów, które obrazują układ przestrzenny wsi: kształt zagród, ogrodzenia, małą architekturę. W niemal każdej chałupie możemy podglądnąć, jak wyglądał kiedyś warsztat pracy tradycyjnego rzemieślnika, na przykład: stolarza, gonciarza czy plecionkarza. Pejzaż wiejski, zbliżony do tego z XVIII i XIX wieku uzupełniony jest obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak wiatraki i kuźnia, budynkami użyteczności publicznej (np.: szkoła, sklep), zabudowaniami dworsko-folwarcznymi, a także obiektami sakralnymi – takimi jak kościół i kapliczki. Dopełnieniem architektury drewnianej jest wspaniała przyroda i tradycyjne formy zieleni – m.in. przydomowe ogródki, które otaczają poszczególne grupy obiektów i oddzielają je od siebie. Wszystkie te elementy wzmagają wrażenie autentyczności i sprawiają, że zwiedzający mogą poczuć się tak, jakby znaleźli się w innej epoce.