Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w  Jaworzni:

mgr Małgorzata Czekaj

z - ca dyrektora: mgr Małgorzata Białacka

 

Kontakt ze szkołą

 

tel. 0413061071

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne

 

Nauczyciele

Język polski

mgr Małgorzata Czekaj, mgr Anna Bartusiak, mgr Urszula Pawelec

Język angielski

mgr Zbigniew Surdyka, mgr Dorota Zapała, mgr Iwona Zalewska    - Lech

Język niemiecki

mgr Justyna Liber - Opałko

Historia

mgr Dariusz Kwiatkowski

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Cierpiała

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Justyna Liber - Opałko

Przyroda, biologia

mgr Renata Mazur

Chemia

mgr Halina Brożek

Geografia

mgr Jolanta Kuzia

Fizyka

mgr Grzegorz Dziwoń

Matematyka

mgr Iwona Walas, mgr Urszula Cebulska

Informatyka

mgr Renata Mazur, mgr Grzegorz Dziwoń, mgr Ewa Martin

Technika

mgr Katarzyna Dąbek

Plastyka

mgr Katarzyna Dąbek

Muzyka

mgr Jacek Sajdak

Wychowanie fizyczne

mgr Edward Guzy, mgr Dariusz Kwiatkowski, mgr Jolanta Kuzia

Religia

ks. Stanisław Strycharczyk

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Białacka, mgr Dorota Zapała, mgr Ewa Martin,  mgr Dorota Wsół, mgr Urszula Ząbek

Opiekunowie świetlicy szkolnej

mgr Jolanta Kuzia, mgr Jacek Sajdak, mgr Renata Krzysiek - Nowakowska, mgr Justyna Liber - Opałko, mgr Grzegorz Dziwoń

Pedagog szkolny

mgr Renata Krzysiek - Nowakowska

Bibliotekarz

mgr Katarzyna Dąbek

Doradztwo zawodowe

mgr Jolanta Kuzia