DOKUMENTY SZKOŁY

Kontakt ze szkołą

 

tel. 0413061071

 

Statut

Zespołu Placówek Oświatowych

 

pobierz

 

 

Kodeks Równego Traktowania

 

 

 

pobierz

 

Program

Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

pobierz

 

 

Koncepcja pracy szkoły podstawowej

 

 

 

pobierz

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne